17 July 2013

Mesyuarat kesepuluh Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara